Geberit logo

SK

Geberit Mapress meď

Geberit Mapress meď

Spojky

4

Redukcie

2

Kolená

5

T-kusy

4

Vnútorná cirkulácia

1

Krížové tvarovky

3

Nerozoberateľné prechody

9

Prechody a spojenia, rozoberateľné

Zátky

2

Nástenky

15

T-kusy pre vykurovanie

3

Prípojky pre vykurovanie

21

Výrobky

13

Náhradné diely

4

Váš aktuálny región

Slovensko

© 2024 Geberit Slovensko s.r.o.

TirážPrávne informácieVyhlásenie o ochrane osobných údajovVyhlásenia